In 2012-2013 herdenkt de Katholieke Kerk dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965). Het Concilie was het initiatief van paus Johannes XXIII, drie maanden nadat hij paus was geworden. De paus wilde een herbronning van het geloof en hij wilde de Kerk ‘bij de dag’ brengen (‘aggiornamento’).

Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin.

Elke tijd opnieuw moet de Kerk zich met de vragen en de noden van de eigen tijd uiteenzetten.

Voor paus Benedictus XVI is vijftig jaar Vaticanum II de aanleiding om een Jaar van het Geloof te houden. Het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 - 24 november 2013) wil bijdragen aan een hernieuwde bekering en aan de herontdekking van het geloof, met het oog op het getuigenis van christenen in de wereld.

Het Jaar van het Geloof heeft bijzondere aandacht voor nieuwe evangelisatie en catechese. De Catechismus van de Katholieke Kerk is een van de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie en verscheen in 2012 precies 20 jaar geleden (1992).

Vandaag evenals toen

“Caritas Christi urget nos” (2 Kor. 5,14): het is de liefde van Christus die onze harten vervult en ons ertoe aanzet te evangeliseren. Hij zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde (vgl. Mat. 28,19). Met zijn liefde trekt Jezus Christus alle mensen van iedere generatie tot zich: in iedere tijd roept Hij de Kerk bijeen en vertrouwt haar de verkondiging van het evangelie toe met een opdracht die steeds nieuw is. Daarom is ook vandaag een meer overtuigde inzet van de Kerk ten gunste van een nieuwe evangelisatie nodig om de vreugde in het geloof opnieuw te ontdekken en het enthousiasme in het meedelen van het geloof te hervinden.”
(Paus Benedictus XVI, Porta fidei, nr. 7)